Dijaški in študentski dom Kranj

Vpis v dom

Pristojno ministrstvo vsako leto objavi Razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih, v katerem določi pogoje in merila za subvencionirano bivanje. Do subvencije so po novem upravičeni tudi študenti višjih šol, ki obiskujejo višjo šolo v Kranju, Naklem ali Škofji Loki. Vlogo je treba oddati do navedenega datuma na spletni portal eVŠ. Postopek za študentski dom v Kranju vodi Pisarna za študentske domove Ljubljana, ki nam po obdelavi vlog sporoči število in podatke kandidatov, ki bodo bivali v našem študentskem domu.

Pred vselitvijo študent podpiše z DŠD Kranj nastanitveno pogodbo, ki opredeljuje medsebojne pravice in obveznosti in velja do konca tekočega študijskega leta. V času bivanja so študenti dolžni spoštovati domski red in Pravilnik o bivanju študentov v DŠD Kranj.

Študenti brez subvencije (študenti tujci, študenti brez pravice do subvencije) se prijavijo za bivanje z vlogo, ki jo pošljejo do razpisanega roka na naš naslov.