Dijaški in študentski dom Kranj

Prednosti bivanja v dijaškem domu

Bivanje v dijaškem domu prinaša številne prednosti. Predvsem je to bližina izbrane šole, zato ni izgube časa na vsakodnevni vožnji ter ni postopanja po avtobusnih in železniških postajah. V domu je tudi poskrbljeno za primerno bivanje in uravnoteženo, zdravo prehrano. Vzgojitelji dijake spremljajo, vodijo, motivirajo, jim pomagajo pri učenju in pri tem sodelujejo s starši in šolo.

Dom preko raznih dejavnosti in dogodkov nudi tudi številne priložnosti za kvalitetno izrabo prostega časa (šport, knjižnica, računalnica, ustvarjalne delavnice, predavanja...). V družbi vrstnikov dijakinje in dijaki razvijajo socialne veščine, sklepajo prijateljstva in oblikujejo raznovrstne odnose, nujne za razvoj strpnosti in sodelovanja.

Čeprav je domsko okolje do neke mere strukturirano in čas preko dneva sledi ustaljenemu urniku, pa dijakinjam in dijakom še vedno ostane dovolj prostega časa za aktivnosti po lastnem izboru, druženje s prijatelji in občasne večerne izhode. Ker morajo zase, za svojo sobo in izpolnjevanje svojih obveznosti poskrbeti sami, je bivanje v dijaškem domu vsekakor tudi lepa priložnost za razvoj odgovornosti in samostojnosti.

Galerija