Dijaški in študentski dom Kranj

Vpis v dom

MATJAZ ZACETEK
Vsako leto MIZŠ objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, kjer je objavljeno tudi število mest za dijaški dom in pomembni datumi za vpis. Vse informacije lahko najdete na naslovu eUprave.
Bodoče dijakinje in dijaki se za bivanje v domu prijavijo s Prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo lahko kupijo v knjigarni ali pa natisnejo preko spleta. Prijavnica se odda samo v en dijaški dom. Na osnovi prejetih prijavnic dom pošlje obvestilo o morebitnih omejitvah vpisnih mest.
Ob vpisu v dijaški dom prejme dijak Domski red in Pogodbo o bivanju, ki jo podpišejo tako dijak sam kot njegovi starši oz. skrbniki. V pogodbi so opredeljene medsebojne obveznosti, dolžnosti, osnovna pravila ipd. Če se nastanitvene pogodbe ne podpiše in vrne v dom v 15 dneh, se šteje, da dijak odstopa od prijave. Nastanitvena pogodba se podpiše samo prvo leto in velja vsa leta obiskovanja srednje šole  oz. bivanja v izbranem domu.
Nastanitev v dom poteka en dan pred začetkom pouka. Dijaki so nameščeni po vzgojnih skupinah, ki jih oblikujemo med počitnicami in kjer v največji možni meri upoštevamo tudi želje dijakov, pripisane že na prijavnico, s kom želijo deliti sobo. Ob prihodu prejmejo dijaki ključ svoje sobe in magnetno kartico za  vstop v dom in beleženje prehrane. Selitve in premestitve so možne naknadno v dogovoru z matičnim vzgojiteljem in glede na prostorske možnosti.
Vsi dijaki so tudi upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, v kolikor je njihovo prebivališče oddaljeno od kraja izobraževanja najmanj 2 km.
MATJAZ KONEC

Vsako leto MIZŠ objavi Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, kjer je objavljeno tudi število mest za dijaški dom in pomembni datumi za vpis. Vse informacije lahko najdete na naslovu eUprave.

Bodoče dijakinje in dijaki se za bivanje v domu prijavijo s Prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo lahko kupijo v knjigarni ali pa natisnejo preko spleta. Prijavnica se odda samo v en dijaški dom. Na osnovi prejetih prijavnic dom pošlje obvestilo o morebitnih omejitvah vpisnih mest. Ob vpisu v dijaški dom prejme dijak Domski red in Pogodbo o bivanju, ki jo podpišejo tako dijak sam kot njegovi starši oz. skrbniki. V pogodbi so opredeljene medsebojne obveznosti, dolžnosti, osnovna pravila ipd. Če se nastanitvene pogodbe ne podpiše in vrne v dom v 15 dneh, se šteje, da dijak odstopa od prijave. Nastanitvena pogodba se podpiše samo prvo leto in velja vsa leta obiskovanja srednje šole oz. bivanja v izbranem domu.

Nastanitev v dom poteka en dan pred začetkom pouka. Dijaki so nameščeni po vzgojnih skupinah, ki jih oblikujemo med počitnicami in kjer v največji možni meri upoštevamo tudi želje dijakov, pripisane že na prijavnico, s kom želijo deliti sobo. Ob prihodu prejmejo dijaki ključ svoje sobe in omarice ter magnetno kartico za vstop v dom in beleženje prehrane. Selitve in premestitve so možne naknadno v dogovoru z matičnim vzgojiteljem in glede na prostorske možnosti.

Vsi dijaki so tudi upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, v kolikor je njihovo prebivališče oddaljeno od kraja izobraževanja najmanj 2 km.