Subvencionirano bivanje v študentskih domovih

12. 07. 2023

Študenti, ki ste upravičeni do subvencije stanarine za bivanje v študentskih domovih, oddaste vlogo do 16. 8. 2023.

Do subvencije stanarine za bivanje v študentskem domu so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencionirano bivanje in s študentskim domom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Kandidati se za sprejem ali podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih prijavite preko spletne aplikacije eVŠ v skladu s prijavnimi roki, ki so navedeni v javnem razpisu.