Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Nastanitev študentov

Ponedeljek, 19.09.2022

Naselitev v študentski dom bo potekala zadnja dva dni septembra ter 3. oktobra. Prosimo vse študente, da upoštevajo objavljene termine, nastanitev zunaj terminov ni možna.

Redna vselitev v študentski dom bo potekala: 

- v ČETRTEK, 29. 09.2022,  od 10.00  do 14.00, 

- v PETEK, 30. 9. 2022, od 10.00  do 18.00, 

- in v PONEDELJEK, 3. 10. 2022, od 10.00  do 14.00

v mladinski sobi našega doma na naslovu Kidričeva cesta 53, Kranj. 

OB VSELITVI JE ŠTUDENT S SUBVENCIONIRANO STANARINO DOLŽAN PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE :

-          obvestilo o napotitvi na vselitev,

-          osebno izkaznico ali drug ustrezen osebni dokument (fotokopijo),

-          overjeno izjavo poroka za plačilo morebitnih dolgov,

-          kuverto z naslovom poroka in znamko.

VSI OSTALI ŠTUDENTI (tujci, študenti brez subvencije) MORAJO POLEG NAŠTETIH DOKUMENTOV PREDLOŽITI ŠE  potrdilo o statusu oz. vpisu,

ŠTUDENTI TUJCI PA  namesto izjave poroka potrdilo o plačilu varščine.

Po podpisu pogodbe boste prejeli ključ apartmaja, kartico za vstop v dom in posteljnino.  

Stare študente, ki so oddali prijavnico za bivanje v študijskem letu 2022/23, posebej opozarjamo, da je treba imeti do 23. 9. 2022 poravnane vse zapadle finančne obveznosti, vključno s stanarino za september. Študentov, ki finančnih obveznosti nimajo poravnanih, ne bomo nastanili v dom kljub izpolnjevanju ostalih pogojev.

PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NAVEDENE TERMINE ZA VSELITEV IN VSE OSTALE INFORMACIJE IN NA TA NAČIN OMOGOČITE, DA BO NASELITEV POTEKALA NEMOTENO.

ZA ŠTUDENTE BREZ SUBVENCIJE STANARINE (VKLJUČNO S TUJCI) NASTANITEV BREZ NAŠTETIH POTRDIL NE BO MOŽNA (potrdilo o vpisu, potrdilo o vplačilu varščine) OZIROMA SE BO IZVEDLA PO 5. OKTOBRU, ČE BO V DOMU ŠE PROSTOR.

V primeru, da odstopate od prijave in se v dom ne nameravate vseliti oz. če se želite vseliti kasneje, prosimo, da to sporočite po elektronski pošti na mirjana.kleindienst@dsd-kranj.si ali po telefonu št. 04/20 10 430.

Za dodatne informacije in v izogib nejasnostim priporočamo, da že pred nastanitvijo preberete Pravilnik o bivanju študentov v DŠD Kranj.

Gradiva