Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Botrstvo - dijaški sklad - pomoč pri plačilu domske oskrbnine

Petek, 17.06.2022

Tudi v šolskem letu 2022/23 je možno zaprositi za pomoč pri plačilu bivanja v dijaškem domu. Izpolnjene vloge nam pošljite najkasneje do 30. 6. 2022, obvezna priloga je odločba CSD.

Humanitarni program Botrstvo v Sloveniji je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni.

Ena od oblik pomoči je tudi dijaški sklad - pomoč pri plačilu oskrbnine v dijaških domovih, ki se nadaljuje tudi v šolskem letu 2022/23.

Z veseljem vas obveščamo, da se tudi v šolskem letu 2021/2022, v okviru programa Botrstvo v Sloveniji, nadaljuje dejavnost pomoči pri plačilu dijaškega doma, ki je namenjena socialno ogroženim mladostnikom iz vse Slovenije.
Vlogo  -  Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma iz programa botrstvo v Sloveniji - za šolsko leto 2021/2022 - izpolni strokovni delavec skupaj z otrokovimi starši ali skrbniki. Izpolnjen predlog je pogoj za dodelitev pomoči in velja le za dijake, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do plačila dijaškega doma.
Predloge s podpisom strokovnega delavca in žigom ustanove ter kopijo odločbe o prejemanju otroškega dodatka, denarne socialne pomoči ali štipendije moramo poslati na Botrstvo najkasneje do 5. 7. 2021, zato prosimo, da nam tisti, ki bi se želeli vključiti v shemo pomoči, pošljete zahtevane dokumente najkasneje do 30. 6. 2021.
Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in dijake, do predvidoma 23. 8. 2021, obvestila o njihovi odločitvi. Finančna pomoč velja le za sprotne stroške bivanja, ne pa tudi za kritje morebitnega dolga družine dijaka do dijaškega doma.
V primeru večjega števila prijav kot je razpoložljivih sredstev, bo komisija med prijavljenimi izbrala dijake, ki so najbolj potrebni pomoči. 

Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma iz programa botrstvo v Sloveniji - za šolsko leto 2022/2023 - izpolnijo predlagatelj (DŠD Kranj) in otrokovi starši ali skrbniki. Vloga se nahaja spodaj v Gradivih. Starši ali skrbniki jo natisnete, izponite v označenih poglavjih in jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljete na naš naslov do 30. 6. 2022.

Posebej poudarjamo, da mora biti vloga izpolnjena v celoti, podpisana in z vsemi prilogami, ker bo le tako obravnavana kot ustrezna.

Starši se lahko odločite tudi za vključitev svojega otroka v osnovni projekt Botrstvo v Sloveniji (botri darujejo 30 eur na mesec za svojega varovanca). Za mlade športnike in socialno neprijaznih okolij je možno dobiti pomoč preko Botrstva v športu, za podporo nadarjenim glasbenikom, športnikom in ustvarjalcem pa preko Podpore pri razvoju talentov.

Več o različnih oblikah botrstva in odgovore na najpogostejša vprašanja si lahko preberete na spletni strani Botrstva v Sloveniji.