Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Stavka 9. 3. 2022

Ponedeljek, 07.03.2022

Obveščamo dijake in njihove starše ter vso ostalo javnost, da stavka v našem domu NI bila izglasovana in da bo tudi v sredo, 9. 3. 2022, delo v domu potekalo normalno.

Delo posameznih delavcev, ki bodo stavkali, bomo razporedili med ostale zaposlene, tako da ne bosta motena niti strokovno-pedagoško delo niti oskrba dijakov.

Prosimo dijakinje in dijake, ki bodo zaradi neizvajanja pouka odšli domov, da to pravočasno sporočijo svojemu vzgojitelju.