Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Višje cene bivanja in prehrane

Ponedeljek, 17.01.2022

Zaradi skokovitega naraščanja cen na trgu so se s 1. 1. 2022 dvignile tudi cene bivanja in prehrane v dijaških domovih.

Komisija za oblikovanje cen v dijaških domovih je v Sklepu o izhodiščni ceni oskrbnine za leto 2022 določila izhodiščno ceno dijaške oskrbnine v višini 239,80 eur, kar pomeni dvig vseh treh segmentov oskrbnine (nastanitev, hrana in stroški, povezani s prehrano). To je prvi dvig oskrbnine od leta 2016/17. Svet DŠD Kranj je sledil predlogu Predsedstva skupnosti dijaških domov Slovenije in sprejel ceno 242,00 eur (11 eur na dan) za bivanje 3 dijakov v sobi. Če sta v sobi nastanjena le dva dijaka, znaša mesečna oskrbnina 254,84 eur. Še vedno velja, da se oskrbnina za drugega in vse naslednje otroke iz iste družine, ki so vpisani v katerikoli DD v Sloveniji, sofinancira iz državnega proračuna.

Vzporedno s tem se je s 1. 1. 2022 dvignila tudi študentska stanarina, ki je bila v našem domu nespremenjena od leta 2014 (subvencionirana) oz. 2012 (ekonomska). Cena bivanja je odvisna od vrste nastanitve (app, soba, število stanovalcev v app) in od statusa študenta (visokošolci s subvencijo stanarine, visokošolci brez subvencije, višješolci, študenti tujci). 

Podražitve bivanja in prehrane so nujne iz objektivnih razlogov (rast cen na trgu, dvig minimalne plače...) in se jim žal tudi v DŠD Kranj nismo mogli izogniti. Glede na to, da je to prvi dvig cen naših storitev po več letih, upamo, da bo sprejet z razumevanjem.