Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Navodila NIJZ za študente

Torek, 02.11.2021

Posredujemo vam osnovna navodila NIJZ ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2.

Prosimo vse študente v DŠD Kranj, da pozorno preberete navodila NIJZ, objavljena v gradivih, poleg tega pa tudi, da:

- dosledno upoštevate vse ukrepe za preprečitev širjenja novega koronavirusa, predvsem nošenje mask, vzdrževanje razdalje, zračenje prostorov in umivanje rok,

- takoj sporočite na upravo doma, če se pri vas pojavi sum na okužbo s koronavirusom, in se umaknete v samoizolacijo,

- takoj sporočite na upravo, če je pri vas potrjena okužba s koronavirusom.

V Navodilih NIJZ opozarjamo zlasti na poglavje 3 - Odzivanje na sum okužbe s SARS-CoV-2 (str. 6) - ter poglavje 4.3 - Odzivanje na potrjen primer okužbe pri študentih, ki bivajo v študentskem domu (str. 11).

Vsa navodila veljajo tudi za morebitne obiskovalce v ŠD, ob tem pa prosimo, da je obiskov čim manj, da tudi na ta način poskrbimo za omejevanje druženja in medsebojnih stikov ter posredno na zmanjšanje možnosti širjenja koronavirusa.

Gradiva