Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Izpolnjevanje pogoja PCT - starši

Ponedeljek, 30.08.2021

Vlada Republike Slovenije je izdala odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.

Odlok določa, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, o čemer jih vzgojno-izobraževalni zavod obvesti na vidnem mestu s pisnim obvestilom. To pomeni, da morajo vsi, ki vstopajo v katerikoli vzgojno-izobraževalni zavod, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.  https://www.gov.si/novice/2021-08-23-izpolnjevanje-pct-pogoja-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/

Spoštovani starši, pogoj PCT je torej treba izpolnjevati tudi, ko pripeljete svojega otroka na bivanje v dijaškem domu. Prosimo, da v torek, 31. 8. 2021, pridete v dom le starši, ki boste ob prihodu s svojim podpisom potrdili, da izpolnjujete ta pogoj.