Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Vrnitev dijakov po modelu C

Petek, 05.03.2021

Dijaški dom se za dijake, ki bodo naslednji teden imeli v šolah pouk, odpira v nedeljo ob 18h.

V skladu z navodili bodo šole organizirale pouk po t. i. modelu C tako, da bo  v šoli naenkrat prisotna le polovica dijakov, druga polovica se bo šolala na daljavo, vsak teden se polovici zamenjata. Kako boste dijaki razdeljeni za obiskovanje pouka (po letnikih, po razredih, po programih...), vas bodo obvestile šole. 

Dijaški dom je dolžan zagotoviti bivanje in oskrbo tistim dijakom, ki obiskujejo pouk glede na rotacijo. Dom se odpira v nedeljo ob 18. uri, dijaki boste nameščeni v svoje matične sobe.

Veselimo se vašega prihoda, ob tem pa prosimo, da:

- pridete v dom le zdravi dijaki, brez znakov okužbe,

- se v domu dosledno držite ukrepov za preprečevanje širjenja virusa (maska, razdalja, razkuževanje rok, zračenje sob),

- upoštevate navodila vzgojiteljev v zvezi z dodatnimi ukrepi oz. organizacijo dela.

V času izvajanja modela C ste v domu lahko prisotni le dijaki, obiski zunanjih niso dovoljeni. Žal še vedno velja tudi priporočilo po čim manj druženja, zato omejite prehajanja med sobami in nadstropji na najbolj nujno. V skladu s situacijo se tudi ne bo izvajala nobena skupinska prostočasna dejavnost v domu. Spoštujte in vzdržujte medsebojno razdaljo, maske so obvezne v skupnih prostorih (sanitarije, stopnišča, jedilnica itd.).

Predvsem pa - pazite nase in na svoje bližnje in ostanite zdravi!