Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Podaljšana veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja v zavodih s področja VIZ

Petek, 26.02.2021

Veljavnost omenjenega odloka je podaljšana do 5. 3. 2021.

V dom se po zimskih počitnicah torej lahko vrnejo dijaki, ki so navedeni že v prejšnji objavi (1. dijaki zaključnih letnikov, 2. dijaki NPI, 3. tisti, ki opravljajo šolsko prakso, 4. tisti, ki jim je potrebna dodatna strokovna pomoč, 5. tisti, ki potrebujejo nujno pomoč šolske svetovalne službe, 6. tisti, ki imajo v šoli nujne obveznosti v zvezi z nadaljevanjem ali zaključevanjem izobraževanja).

V včerajšnji okrožnici MIZŠ je navedeno, da se za tiste dijake in športne delavce, za katere velja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19. To pomeni, da se zaradi športnih treningov in tekem lahko v dijaški dom vrnejo tudi dijaki-športniki, ki so:

- registrirani športniki in kot taki vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za šport,

- glede na dosežen rezultat na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema razvrščeni v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.

Za dijake, ki se uvrščate v katero od zgoraj navedenih izjem, in za kategorizirane športnike je torej po počitnicah možna vrnitev v dom. Prosimo, da najavite svoj prihod na judita.nahtigal@dsd-kranj.si ali ales.zlebnik@dsd-kranj.si.  Dom bo odprt v nedeljo, 28. 2. 2021, od 18. ure dalje. Nameščeni boste ekonomično in ne nujno, da v svojo skupino in svojo sobo. Ostali dijaki se žal zaenkrat še ne morete vrniti v dijaški dom.