Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Oranžna faza - kdo se lahko vrne v dom

Četrtek, 11.02.2021

Z dodatnim sproščanjem ukrepov proti širjenju novega koronavirusa se lahko del dijakov in študentov v ponedeljek vrne v domove.

Ob prehodu v oranžno fazo vam posredujemo informacije, kateri dijaki in študenti se lahko s ponedeljkom, 15. 2. 2021, zaradi katerega od spodaj naštetih razlogov vrnejo v srednje šole ali na fakultete in s tem tudi v dijaške in študentske domove.

V srednje šole se lahko vrnejo DIJAKI:

-        zaključnih letnikov,

-        nižjega poklicnega izobraževanja,

-        zaradi praktičnega pouka,

-        zaradi dodatne strokovne pomoči,

-        zaradi nujnih postopkov v zvezi z nadaljevanjem in zaključevanjem izobraževanja,

-        zaradi nujne pomoči šolske svetovalne službe,

-        zaradi individualnega pouka (umetniške gimnazije),

-        izrednega izobraževanja.

Prosimo vse dijake, ki nameravate priti v dom, da svoj prihod najavite oz. ga potrdite svojemu vzgojitelju, da pridete le tisti, ki ste zdravi, in da se v času bivanja v domu dosledno in natančno držite vseh ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Nekaj dijaških nadstropij bo zaradi ekonomične naselitve ostalo zaprtih in se lahko zgodi, da morda naslednji teden nekateri ne boste spali prav v svojih sobah. Posteljnino boste dobili ob prihodu. Domska kuhinja deluje.

ŠTUDENTI VIŠJIH IN VISOKIH ŠOL se lahko vrnete na svoje šole, fakultete in druge visokošolske zavode zaradi:

-        opravljanja izpitov,

-        seminarjev do največ 10 udeležencev,

-        laboratorijskih vaj,

-        individualnega pouka.

Tudi študenti svoj prihod najavite in sicer na e-naslov info@dsd-kranj.si ali pokličite na 04/20 10 430. Prav tako od vas pričakujemo spoštovanje vseh ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa.

Študenti tujci upoštevajte aktualne informacije glede prehoda držane meje. Prepričajte se, da je vaš prihod nujno potreben zaradi študijskega procesa oz. zgoraj naštetih izjem.

Posebej poudarjamo, da se lahko v DŠD vrnete le tisti dijaki in študenti, ki prihajate zaradi katerega od navedenih razlogov. Zaenkrat bivanje v domu za druge dijake in študente žal še ni mogoče.

Novi Odlok o začasni prepovedi zbiranja v zavodih sicer velja od 15. 2. 2021 dalje, takrat tudi ne bo več omejitev pri prehodu v druge občine. Za prihod dijakov pa bo dom odprt že v nedeljo zvečer od 18. ure dalje.

DOBRODOŠLI NAZAJ!

Gradiva