Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Dopis Direktorata za visoko šolstvo na MIZŠ

Četrtek, 14.01.2021

Epidemija podaljšana za 60 dni, Odlok o začasni prepovedi zbiranja v VIZ pa do vključno 22. 1. 2021

Prejeli smo dopis ge. Jane Javornik, generalne direktorice Direktorata za visoko šolstvo, v zvezi s podaljšanjem veljavnega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, opravljanjem izpitov in vaj ter bivanjem v študentskih domovih. 

Dopis št: 6030-5/2020/696

Spoštovani,

v interesu časa in v pomoč pri organizaciji procesa in dela v prihodnjem tednu pošiljam kratko notico, da se Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja podaljšuje do vključno 22. januarja 2021. Z morebitnimi napovedanimi spremembami v skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 (t.i. semafor) v tednu od 25. januarja 2021, ki že predvideva možnost izvedbe vaj v rdeči fazi, boste seznanjeni sredi prihodnjega tedna, ko bo Vlada RS sprejela odločitev glede na gibanje in dinamiko okužb in obolenj.

Do nadaljnjega se prepoved zbiranja nanaša tudi na opravljanje izpitov (ti so po semaforju predvideni v fizičnem prostoru zavodov šele v oranžni fazi).

Študentsko bivanje se tudi vnaprej ureja kot doslej, pri čemer opravljanje študentskega dela ni prepoznana izjema. Prav tako je usahnila pravica do uveljavljanja izjeme študentom tujcem, ki so se lahko varno vrnili na naslove stalnih prebivališč zunaj Slovenije.

Predinformacija, da s svetovalno skupino revidiramo protokole za varno izvedbo najnujnejših 'laboratorijskih vaj' (sem vštevamo tudi specifične potrebe akademij), pri čemer vključujemo poleg sedaj že standardnih ukrepov tudi možnost HAT in poročanje podatkov o okužbah. Možnost HAT vključuje tudi nova Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20).

Z ekipo ostajamo na razpolago za vsa vaša vprašanja na e-naslovu: visokosolstvo.mizs@gov.si.

Hvala vam in vašim ekipam za izredno dragoceno in učinkovito pomoč pri vzdrževanju javnega zdravja.


S spoštovanjem,

Jana Javornik, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
generalna direktorica / Director General
Direktorat za visoko šolstvo / Higher Education Directorate