Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Obračun dijaške oskrbnine za mesec oktober

Petek, 06.11.2020

V skladu z nastanitveno pogodbo se oskrbnina za posamezen mesec izračuna tako, da se od polne oskrbnine tekočega meseca odštejejo odhodi prejšnjega meseca, če so bili pravočasno najavljeni.

V zadnjem tednu smo prejeli več vprašanj staršev, zakaj na prejetih položnicah za mesec oktober ni upoštevana odsotnost dijakov v tem mesecu. Zato ponovno dajem naslednje pojasnilo:

Kot določa 4. člen nastanitvene pogodbe, se oskrbnina ta tekoči mesec zmanjša za dni odsotnosti v prejšnjem mesecu, če je bila odsotnost pravočasno najavljena. Odštevajo se petkove večerje, če jih dijak ni koristil (po 1,20 eur) in znesek živil za dni odsotnosti (3,80 eur na dan). Tak način je v veljavi zato, ker se tekom meseca še ne ve, koliko bo posamezen dijak v tem mesecu odsoten. Septembra ste tako prejeli polno položnico, pri oktobrski pa so bili odšteti septembrski odhodi in večerje.

Odsotnost v oktobru bo torej poračunana na položnici za november - s to razliko, da se bodo dnevi, ko je bil dom uradno zaprt (Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) in bivanje dijakov  ni bilo možno, odšteli v celoti, torej po 10,50 eur na dan. To velja od 26. 10. 2020 dalje, kar pomeni, da bo novembrska položnica nižja za najmanj 52,50 eur na račun počitnic (5x10,50 eur), enak način obračunavanja pa velja tudi za dni, ko je bil posamezen dijak napoten v karanteno zaradi okužbe s koronavirusom ali stika z okuženo osebo in je zato moral zapustiti dom. Ostali morebitni odhodi posameznih dijakov se obračunavajo po 3,80 eur oz. v skladu z nastanitveno pogodbo.

Ta hip še ne vemo, kako dolgo bo še v veljavi omenjeni Odlok o začasni prepovedi zbiranja, zato se bo novembrska odsotnost obračunala v mesecu decembru. Dokler je uradno dom zaprt in so dijaki doma na tej osnovi, se bodo odštevali dnevi v celoti, torej po po 10,50 eur. Ko bodo ukrepi iz odloka preklicani in bo v domu spet možno prebivati, pa se bodo dnevi odsotnosti ponovno obračunavali po 3,80 eur.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in upam, da se bomo vsi čim prej spet vrnili v normalno delo in življenje.

Lep pozdrav in ostanite zdravi,

Judita Nahtigal, ravnateljica DŠD Kranj