Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Prihod in nastanitev študentov

Sreda, 23.09.2020

Obveščamo vse študente, da bo nastanitev v dom potekala v sredo, 30. 9. 2020, od 8.00 do 18.00, ter v četrtek, 1. 10. 2020, od 8.00 do 14.00.

Na vselitev ste vabljeni vsi študenti, ki ste se prijavili za subvencionirano bivanje v portal eVŠ (visokošolski in univerzitetni) ali oddali vlogo za nesubvencionirano bivanje v DŠD Kranj (višješolci, študenti tujci, visokošolci brez subvencije). Ob prihodu morate predložiti veljavno potrdilo o vpisu v študijsko leto 2020/21 ter podpisati Izjavo o svojem zdravstvenem stanju. 

Študenti, ki bivanje podaljšujete, morate pred novim vpisom imeti poravnane vse obveznosti do DŠD Kranj, sicer podpis nove nastanitvene pogodbe ni možen.

Študenti, ki se vam 30. 9. 2020 izteka lanskoletna nastanitvena pogodba in niste vložili vloge za podaljšanje ali ne boste imeli več statusa študenta, se morate s 30. 9. 2020 izseliti iz doma.

Za tuje študente veljajo navodila o prehajanju meja, objavljena na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/. Trenutno velja, da študenti iz držav na rumenem seznamu (npr. Srbija) lahko pridejo v Slovenijo brez karantene, za prihod iz držav na rdečem seznamu (npr. Severna Makedonija, Kosovo, Bih in Črna Gora) je obvezna 10-dnevna karantena, Hrvaška pa je med državami na rdečem seznamu izjema in karantena v skladu s trenutno veljavnimi predpisi ni potrebna.

Na nastanitev v dom naj pride le študent sam, spremljevalce prosimo, da ostanejo zunaj.

Za vstop v dom je obvezna uporaba maske.