Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Okrožnica MIZŠ v zvezi z nastanitvijo visokošolskih študentov

Ponedeljek, 27.07.2020

Dne 27. 7. 2020 smo prejeli okrožnico z Direktorata za visoko šolstvo v zvezi s priporočili NIJZ.

Le-tega so na ministrstvu že večkrat pozvali, da posodobi in posreduje nove smernice za študentske domove, namestitvene standarde ter pogoje v času karantene. S predstavniki NIJZ se bodo sestali po 17. avgustu in takrat bo več znanega tudi v zvezi z nastanitvijo v študentske domove.

Zaenkrat je NIJZ strokovna skupina za sproščanje ukrepov v epidemiji COVID-19 na področju šolstva posredovala naslednje usmeritve oziroma priporočila za visokošolske zavode, vključno s študentskimi in dijaškimi domovi:

1.         Obveščanje študentov in študentk: Študente in študentke, ki prihajajo iz tretjih držav, je potrebno obvestiti, da morajo po vstopu v Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno.  V času karantene ne smejo (!) zapuščati bivališča, niti za opravljanje izpitov. Temu naj prilagodijo prihod v Slovenijo. Svetujemo, da sproti spremljajo seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev. Ta je dostopen na https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev. Predlagamo, da študentje dnevno spremljajo tudi novice na spletnih straneh NIJZ.

2.         Priporočila za nastanitvene objekte za namene karantene:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_covid_hotel_02042020.pdf

3.         Usmeritve visokošolskim zavodom glede jesenskega izpitnega obdobja:

NIJZ svetuje, da visokošolski zavodi uporabljate Higienska priporočila za pripravo na maturo, obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf) v delu, ki se nanaša na pisanje izpitov in na vzdrževanje higiene prostora (redno zračenje ter čiščenje in razkuževanje).