Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Visokošolski študenti - objavljen razpis

Petek, 02.07.2021

Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2021/2022. Rok za oddajo prošnje za sprejem ali podaljšanje bivanja je 16. avgust 2021.

Novosti v javnem razpisu:

-        Študenti lahko oddajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja tudi z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun). Obrazca se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. avgusta 2020. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje);

-        ROKI: Kot pravočasna se upošteva prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ ali izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 17. avgusta 2020 oz. prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 17. avgusta 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. avgusta 2020.

V prilogah je tudi RAZPIS za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih in dijaških domovih za študijsko leto 2020/2021 (v ANJ in SLO).

Razpis je objavljen na spletnih straneh Študentskega doma Ljubljana in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Gradiva