Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v VIZ

Torek, 16.06.2020

Vlada RS je na svoji seji v petek, 12. 6. 2020, sprejela Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki stopi v veljavo z dnem 23. 6. 2020.

Z navedenim odlokom se tako lahko v šole in dijaške domove vrnejo tudi dijaki nižjih letnikov in sicer predvsem z namenom, da vrnejo šolske učbenike, izpraznejo omarice, uredijo dokumentacijo in prevzamejo spričevala. V dijaškem domu pa se na isti dan oglasite dijaki, ki še niste odnesli vseh svojih stvari in oddali ključa sobe in kartice za vstop.

Več o tem si lahko preberete v spodnjih gradivih, kjer objavljamo tudi nova higienska priporočila NIJZ v srednjih šolah in dijaških domovih v času posameznih primerov COVID-19.