Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Pomoč Botrstva pri plačilu dijaške oskrbnine

Sobota, 12.06.2021

Tudi v šolskem letu 2021/22 je možno zaprositi za pomoč pri plačilu bivanja v dijaškem domu. Prijave pošljite najkasneje do 30. 6. 2021, obvezna priloga je odločba CSD.

Z veseljem vas obveščamo, da se tudi v šolskem letu 2021/2022, v okviru programa Botrstvo v Sloveniji, nadaljuje dejavnost pomoči pri plačilu dijaškega doma, ki je namenjena socialno ogroženim mladostnikom iz vse Slovenije.

Vlogo  -  Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma iz programa botrstvo v Sloveniji - za šolsko leto 2021/2022 - izpolni strokovni delavec skupaj z otrokovimi starši ali skrbniki. Izpolnjen predlog je pogoj za dodelitev pomoči in velja le za dijake, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do plačila dijaškega doma.

Predloge s podpisom strokovnega delavca in žigom ustanove ter kopijo odločbe o prejemanju otroškega dodatka, denarne socialne pomoči ali štipendije moramo poslati na Botrstvo najkasneje do 5. 7. 2021, zato prosimo, da nam tisti, ki bi se želeli vključiti v shemo pomoči, pošljete zahtevane dokumente najkasneje do 30. 6. 2021.

Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in dijake, do predvidoma 23. 8. 2021, obvestila o njihovi odločitvi. Finančna pomoč velja le za sprotne stroške bivanja, ne pa tudi za kritje morebitnega dolga družine dijaka do dijaškega doma.

V primeru večjega števila prijav kot je razpoložljivih sredstev, bo komisija med prijavljenimi izbrala dijake, ki so najbolj potrebni pomoči. 

Tisti, ki bi želeli prispevati v sklad za pomoč dijakom pri plačilu dijaškega doma, najdete informacije na https://www.boter.si/projekti/kritje-stroskov-bivanja-v-dijaskih-domovih/

Z veseljem vas obveščamo, da se tudi v šolskem letu 2020/2021 v okviru programa Botrstvo v Sloveniji  nadaljuje dejavnost  pomoči pri plačilu dijaškega doma, ki je namenjena socialno ogroženim mladostnikom iz vse Slovenije.
Vlogo  -  Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma za leto 2020/2021 -  izpolni strokovni delavec skupaj z otrokovimi starši ali skrbniki. Izpolnjen predlog je pogoj za dodelitev pomoči in velja le za dijake, ki izpolnjujejo Pogoje za upravičenost do plačila dijaškega doma.
Predloge s podpisom strokovnega delavca in žigom ustanove ter kopijo odločbe o prejemanju otroškega dodatka, denarne socialne pomoči ali štipendije moramo poslati na Botrstvo najkasneje do 3. 07. 2020, zato prosimo, da nam tisti, ki bi se želeli vključiti v shemo pomoči, pošljete zahtevane dokumente najkasneje do 30. 6. 2020.
Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in dijake do predvidoma 24. 08. 2020 obvestila o njihovi odločitvi. Finančna pomoč velja le za sprotne stroške bivanja, ne pa tudi za kritje morebitnega dolga družine dijaka do dijaškega doma.
V primeru večjega števila prijav kot je razpoložljivih sredstev, bo komisija med prijavljenimi izbrala dijake, ki so najbolj potrebni pomoči