Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v najem

Torek, 16.07.2019

Dijaški in študentski dom Kranj objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor v pritličju dijaškega doma na naslovu Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj.

Dijaški in študentski dom Kranj objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za poslovni prostor v pritličju dijaškega doma na naslovu Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj, v skupni izmeri 30 m2. Izhodiščna cena najema znaša 255,00 eur.

Besedilo objave in vloga za najem poslovnega prostora, ki naj jo interesenti posredujejo na naslov DŠD Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj, sta objavljena v Gradivih.