Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Prijava ali podaljšanje bivanja v študentskem domu

Ponedeljek, 07.08.2017

Prošnjo za subvencionirano bivanje ali podaljšanje bivanja v študijskem letu 2017/18 pošljete do 16. 8. 2017 na naslov študentskih pisarn v Ljubljani.

Obveščamo visokošolske študente, ki želijo bivati v študentskem domu s subvencionirano stanarino, da je zadnji rok za oddajo prošnje letos 16. avgust. (Prošnje za subvencionirano bivanje lahko oddajo samo visokošolski študenti, višješolcem država bivanja ne subvencionira!)

Ker z letom 2017 v DŠD Kranj nimamo več študentske pisarne, pošljite prošnje na naslov Visokošolskega središča v Ljubljani.

Več o razpisu, pogojih in oddaji prošenj lahko preberete na portalu ministrstva http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/bivanje/ ter na portalu EvŠ http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje.