Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Botrstvo pomaga pri plačilu oskrbnine

Sreda, 00.00.0000

Tudi v šolskem letu 2019/20 bo del sredstev iz projekta Botrstvo v Sloveniji namenjen za pomoč plačila oskrbnine dijakinjam in dijakom v dijaških domovih.

Projekt Botrstvo v Sloveniji s humanitarno pomočjo pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski. 

Projekt Botrstvo v Sloveniji bo s šolskim letom 2016/17 namenil del sredstev tudi za pomoč pri plačilu oskrbnine v dijaških domovih. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu je odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.
Projekt Botrstvo v Sloveniji s humanitarno pomočjo pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski. V šolskem letu 2016/17 bodo dodatno finančno pomoč omogočili tistim mladostnikom, ki bivajo v dijaških domovih.
Pogoji za upravičenost do plačila dijaškega doma: Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so že uspešno zaključili prvi letnik srednje šole in bodo v šolskem letu 2016/17 redno nadaljevali šolanje na srednji šoli.
Več o možnostih sofinanciranja oskrbnine v domu preberite v spodnjem gradivu.

V šolskem letu 2019/20 bodo dodatno finančno pomoč (v okviru razpoložljivih sredstev) omogočili tistim mladostnikom, ki bivajo v dijaških domovih, njihovim staršem oz. skrbnikom pa plačilo domske oskrbnine predstavlja hudo finančno breme za skromen družinski proračun. Predloge zbere in botrstvu pošlje dijaški dom, zato tisti starši, ki bi želeli tovrstno pomoč, izpolnite drugo stran obrazca Predlog otroka za pomoč pri plačilu dijaškega doma za leto 2019/2020 (spodaj v Gradivih) in ga pošljite najkasneje do 24. junija 2019 na naš naslov (za več kontaktirajte matičnega vzgojitelja vašega otroka). Prvo stran bomo izpolnili v domu. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu je kopija odločbe o prejemanju otroškega dodatka, denarne socialne pomoči ali štipendije, v primeru, da pa je dijak v dijaški dom vpisan prvič, pa tudi odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.

Pogoji za upravičenost do plačila dijaškega doma: Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in se bodo v šolskem letu 2019/20 redno šolali na srednji šoli.

Komisija projekta Botrstvo v Sloveniji bo predloge pregledala in predvidoma do 23.08.2019 preko elektronske pošte obvestila o višini zneska, ki ga bo namenila za kritje sprotnih stroškov bivanja posameznega dijaka.

Več o možnostih sofinanciranja oskrbnine v domu preberite v spodnjem gradivu, za morebitna vprašanja pa vam bodo z veseljem odgovorili preko elektronskega naslova dijaki@boter.si ali preko telefonske številke 070/698-642.

 

Poleg pomoči pri plačilu dijaškega doma, od sredine letošnjega š.l., projekt Botrstvo podeljuje tudi štipendije. Več preko POVEZAVE.