Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Pomoč pri plačilu oskrbnine

Sreda, 15.06.2016

Projekt Botrstvo v Sloveniji bo s šolskim letom 2016/17 namenil del sredstev tudi za pomoč pri plačilu oskrbnine v dijaških domovih. Obvezna priloga Predlogu za pomoč pri plačilu je odločba Centra za socialno delo o družinskih prejemkih.

Projekt Botrstvo v Sloveniji s humanitarno pomočjo pomaga otrokom in mladostnikom iz družin v stiski. V šolskem letu 2016/17 bodo dodatno finančno pomoč omogočili tistim mladostnikom, ki bivajo v dijaških domovih.

Pogoji za upravičenost do plačila dijaškega doma: Do pomoči so upravičeni dijaki in dijakinje, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so že uspešno zaključili prvi letnik srednje šole in bodo v šolskem letu 2016/17 redno nadaljevali šolanje na srednji šoli.

Več o možnostih sofinanciranja oskrbnine v domu preberite v spodnjem gradivu.