Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Projekt - Prehrana vojakov v prvi svetovni vojni

Sreda, 31.08.2016

... s poudarkom na vojakih K.U.K. vojske Avstro-Ogrske monarhije - priložnostna razstava

Pravilna in zadostna prehrana je zelo pomembna za dobro delovanje človeškega organizma in vzdrževanje zdravja. To še posebno drži za vojake, za katere vsaj danes velja, da so kot visoko izurjeni posamezniki težko nadomestljivi. Zato je še toliko bolj pomembno, da njihovo telo, kot nekakšen stroj, deluje dobro in brezhibno. Vendar, da je temu res tako, je odločilnega pomena pravilna organizacija oskrbe in v nadaljevanju prehrane vojakov.

Ob stoletnici obeleževanja prve svetovne vojne smo v Dijaškem in študentskem domu Kranj, znotraj okvira inovacijskega projekta pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, odprli priložnostno razstavo na tematiko, ki je v zgodovinopisju večinoma spregledana, a se dotika osnovnih problemov preživetja na bojnem polju prve svetovne vojne.

Ogled razstave je bil možen pod vodstvom vodje inovacijskega projekta, profesorja zgodovine in obramboslovca, Aleša Žlebnika. Hkrati je bil na ogled tudi za to priložnost pripravljen dokumentarni film.

Za dijake in študente v Dijaškem domu Kranj, poleg tega pa tudi za zainteresirano javnost, je bil ogled mogoč v marcu 2016. Glede na število razredov iz sosednje srednje šole, si je razstavo, s tem pa nekatere od dosežkov inovacijskega projekta, ogledalo med 250 in 300 ljudi.

Poročilo o projektu in nekaj spremljevalnega gradiva pripravljenega v projektu sledi med prilogami.