Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Posodobitev omrežij LAN na VIZ (2022 -->)

V letu 2022 je ARNES začel z izvajanjem projekta »Posodobitve računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih«.

Namen tega projekta je Posodobitev omrežij LAN na VIZ s posodobitvijo računalniškega omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost pa znašajo 4.605.647 €.

Načrt za okrevanje in odpornost je namreč podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Širše bo pripomogel k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije COVID-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Več informacij o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji je dostopnih na spletni strani noo.gov.si.

DŠD Kranj se je k razpisanem projektu priključil s podpisom pogodbe v letu 2022.

Uporabne povezave:

-