Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Prva zaposlitev v VIZ (2018-19)

V šolskem letu 2017/18 je MIZŠ objavilo razpis za vključitev v projekt Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je sofinancirala Evropska unija. Javni razpis je mladim do vključno 29 let prispeval k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predmet javnega razpisa so bile spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih so se učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oz. vzgojitelji.

Javni razpis je mladim do vključno 29 let prispeval k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmet javnega razpisa so bile spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih so se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu v sodelovanju z izkušenimi učitelji, svetovalnimi delavci oz. vzgojitelji.  

V DŠD Kranj smo se odzvali na razpis in po uspešno izvedenem predpisanem postopku zaposlili v domu novo vzgojiteljico, ki v času opravljanja svojega dela pridobiva potrebne izkušnje tudi za prijavo na strokovni izpit. Ker v naslednjem šolskem letu ne pričakujemo večjega upada pri vpisu dijakov, bomo v primeru ponovnega oblikovanja 4-ih vzgojnih skupin lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in s tem optimalno zaključili sodelovanje v projektu.

Gradiva

Galerija