Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

PRST vzorčenje in učenje učenja (2016/17, 2017/18)

V sodelovanju z dr. Uroš Ocepek, prof. iz Srednje tehniške in poklicne šole Novo mesto je bila v šolskem letu 2016/17 sprejeta ideja po izvedbi PRST vzorčenja dijakov, zlasti prvih letnikov in tistih z več kot dvemi negativnimi ocenami konec preteklega šolskega leta.

Uporabljeno orodje PRST – patterns omogoča, preko vprašalnika, zaznavanje dijakovih učnih karakteristik in preferenc. Že tekom razvoja tega instrumentarija se je namreč sledilo cilju, da bi bilo ob njegovi pomoči mogoče učencu svetovati in ga spodbujati pri osebnem razvoju, še posebno na področju metakognicije ter metaučenja. Ker se je predvidevalo, da so dijaki odprti za nasvete in razvijanje metaučenja, v kolikor se jim na primeren način reflektira njihovo trenutno stanje, seveda z namenom osvetlitve, kaj lahko še izboljšajo, se je pristopilo k uporabi instrumentarija PRST-patterns.

Glavni ali kompleksni cilj kateremu se je sledilo je bil, da dijaki s pomočjo uporabe PRST vprašalnika ter Kam in Kako programa spoznajo samega sebe oz. svoje osebnostne vzorce, ki jih spremljajo na vsakem koraku življenja. Z njihovim poznavanjem naj bi tako bolje načrtovali učenje, sodelovali v projektih, timih, ob njihovem poznavanju pa bi lahko tudi lažje načrtovali nadaljnje šolanje.

Vzorčenje je bilo ponovno izvedeno v š. l. 2017/18 in 2018/19.