Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Učenje za življenje (2011/12)

V mednarodnem projektu ZRSŠ z naslovom "Učenje za življenje" je naš dom v sodelovanju s srednjo šolo Svetozar Miletić iz Novega Sada izvedel svoj prvi mednarodni projekt. Ker se zavedamo, da se na domove gleda zlasti kot na posrednike nastanitvenih zmogljivosti, smo tokrat poskušali k sodelovanju pristopiti kot posrednik širših vzgojno-izobraževalnih vsebin. Tako smo srbskim dijakom nameravali skozi kulinariko, gorništvo in folklorno izročilo prikazati slovensko kulturo. Poleg tega pa je bilo druženje sovrstnikov iz Slovenije in Srbije namenjeno iskanju podobnosti in razlik med dijaškimi domovi v obeh državah ter zlasti medkulturni vzgoji obeh skupin dijakov.

Galerija