Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Utrip skupine skozi digitalne oči (2007/08)

Uporaba digitalne kamere in digitalnega fotoaparata je v pedagoški praksi pogosta in dobrodošla. V dijaškem domu z njima beležimo pomembne domske dogodke in dejavnosti, nepogrešljiva sta pri oblikovanju spletne strani, nastajanju domskega glasila, športnem udejstvovanju dijakov ipd. Mladim je sodobna tehnologija blizu in všeč, zato se je ponudila tudi kot prava izbira  pri iskanju načinov za obogatitev življenja v vzgojni skupini, ki je kljub velikim (družbenim, strokovnim in ostalim) spremembam v zadnjih letih še vedno osnovna enota vzgojnega delovanja.