Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Uživajmo v zdravju (2016/17)

DŠD Kranj je eden izmed 48 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali v pilotnem testiranju projekta Norveškega finančnega mehanizma "Uživajmo v zdravju".

Projekt z dolgim naslovom "“Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju” je potekal zadnji dve leti pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.  Osnovni namen je bil, da se z oblikovanjem lokalnih projektnih timov, v katerem bi sodelovali predstavniki šol, zdravstvenih domov in lokalne skupnosti, poskrbi za zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov, predvsem  za zdrav način prehranjevanja in več gibanja, ter da se  na preventiven način preprečuje prekomerna telesna teža mlade populacije. 
V našem domu smo videli možnost sodelovanja predvsem na področju motiviranja dijakov za udejstvovanje pri športnih dejavnostih in skrbi za zdravo in uravnoteženo domsko prehrano. Izvedli smo številne aktivnosti, ki jih predstavljamo v povzetku v gradivih. 

Projekt z dolgim naslovom "Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju” je potekal zadnji dve leti pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.  Osnovni namen je bil, da se z oblikovanjem lokalnih projektnih timov, v katerem bi sodelovali predstavniki šol, zdravstvenih domov in lokalne skupnosti, poskrbi za zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov, predvsem  za zdrav način prehranjevanja in več gibanja, ter da se  na preventiven način preprečuje prekomerna telesna teža mlade populacije. 

V našem domu smo videli možnost sodelovanja predvsem na področju motiviranja dijakov za udejstvovanje pri športnih dejavnostih in skrbi za zdravo in uravnoteženo domsko prehrano. Izvedli smo številne aktivnosti, ki jih predstavljamo v povzetku v gradivih.