Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Javna naročila

DŠD Kranj objavlja javno naročilo male vrednosti za storitve nočnega varovanja ljudi in premoženja z občasnim receptorskim delom za potrebe tržne dejavnosti.

Ponudbena dokumentacija je v gradivih.