Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Pravilnik o bivanju v ŠD

Od študentov in drugih stanovalcev študentskega dela doma pričakujemo, da bodo v celoti upoštevali določbe Pravilnika o bivanju študentov v DŠD Kranj in tako omogočili strpno, varno, zdravo in uspešno sobivanje.

Posebej opozarjamo, da bo novi pravilnik stopil v veljavo z novim študijskim letom, to je 1. 10. 2021, in da prinaša nekaj sprememb:

- zamenjali smo nekaj starih, neustreznih izrazov in jih nadomestili z novimi,

- podrobneje smo opredelili splošne določbe, upravičence do nastanitev ter položaj višješolskih in tujih študentov,

- kot alternativo overjeni izjavi poroka o prevzemu dolga smo uvedli varščino in sicer v višini ene mesečne stanarine za slovenske študente in dveh mesečnih stanarin za študente iz tujine,

- prenovili smo poglavje o disciplinski odgovornosti in disciplinskih ukrepih,

- zaostrili smo obveznosti in odgovornost v zvezi s spoštovanjem zdravja in varnosti v domu.

 

Gradiva