Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Pravila bivanja

Pravilnik o bivanju

Pravilnik o bivanju v  dijaških domovih (Ur. l. RS 30/2018, z dne 26. 4. 2018, v veljavi od 1. 9. 2018) vsebuje najpomembnejša splošna vprašanja v zvezi s postopkom vpisa in sprejema v dom, postopki uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov in študentov višjih šol in druge vsebine o življenju in delu v dijaških domovih.