Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Vpis v dom

Vsako leto MIZŠ objavi Razpis za vpis v srednje šole, kjer je objavljeno tudi število mest za dijaški dom in pomembni datumi za vpis.

Bodoče dijakinje in dijaki ter študentke in študenti višjih šol se za bivanje v domu prijavijo s Prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo lahko kupijo v knjigarni ali pa natisnejo preko spleta (KLIK SEM ali tudi povezava spodaj). Prijavnica se odda samo v en dijaški dom. Na osnovi prejetih prijavnic dom pošlje obvestilo o morebitnih omejitvah vpisnih mest in povabi k vpisu, ki v našem domu poteka na isti dan kot vpis v šole.

V kolikor pa imate starši ali zakoniti zastopniki več otrok vpisanih v dijaške domove v Sloveniji, ste upravičeni do subvencije. Ob prijavi v dijaški dom morate zato v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, oddati "Vlogo za subvencionirano bivanje" (tudi povezava spodaj), nakar odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije (najstarejši).

Ob vpisu v dijaški dom prejme dijak Potrdilo o vpisu in Pogodbo o bivanju, ki jo podpišejo tako dijak sam kot njegovi starši oz. skrbniki. V pogodbi so opredeljene medsebojne obveznosti, dolžnosti, osnovna pravila ipd. Če se nastanitvene pogodbe ne podpiše in vrne v dom v 15 dneh, se šteje, da dijak odstopa od prijave.

Nastanitev v dom poteka en dan pred začetkom pouka. Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ob prihodu prejmejo ključ svoje sobe in magnetno kartico za  vstop v dom in beleženje prehrane. Selitve in premestitve so možne v dogovoru z matičnim vzgojiteljem in glede na zmožnosti, pri formiranju vzgojnih skupin in razporeditev pa pomega, če športno panogo otroka ali želje po bivanju dopišete na rob prijavnice.

Vsi dijaki so tudi upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, v kolikor je njihovo prebivališče oddaljeno od kraja izobraževanja najmanj 2 km - POVEZAVA DO VLOGE in navodil (NEPOSREDNA POVEZAVA).

Galerija

  • Troposteljna soba