Dijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom KranjDijaški in študentski dom Kranj
1 2 3 4 5

Vpis v dom

Vsako leto MIZŠ objavi Razpis za vpis v srednje šole, kjer je objavljeno tudi število mest za dijaški dom in pomembni datumi za vpis.

Bodoče dijakinje in dijaki ter študentke in študenti višjih šol se za bivanje v domu prijavijo s Prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki jo lahko kupijo v knjigarni ali pa natisnejo preko spleta (KLIK SEM ali povezava spodaj). Prijavnica se odda samo v en dijaški dom. Na osnovi prejetih prijavnic dom pošlje obvestilo o morebitnih omejitvah vpisnih mest in povabi k vpisu, ki v našem domu poteka na isti dan kot vpis v šole.

V kolikor pa imate starši ali zakoniti zastopniki več otrok vpisanih v dijaške domove v Sloveniji, ste upravičeni do subvencije. Ob prijavi v dijaški dom morate zato v vseh dijaških domovih, v katerih bivajo otroci, oddati "Vlogo za subvencijo" (povezava spodaj), nakar odločbo izda tisti dom, v katerem biva otrok, ki je upravičen do subvencije (najstarejši).

Ob vpisu v dijaški dom prejme dijak Potrdilo o vpisu in Pogodbo o bivanju, ki jo podpišejo tako dijak sam kot njegovi starši oz. skrbniki. V pogodbi so opredeljene medsebojne obveznosti, dolžnosti, osnovna pravila ipd. Če se nastanitvene pogodbe ne podpiše in vrne v dom v 15 dneh, se šteje, da dijak odstopa od prijave.

Nastanitev v dom poteka en dan pred začetkom pouka. Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ob prihodu prejmejo ključ svoje sobe in magnetno kartico za  vstop v dom in beleženje prehrane. Selitve in premestitve so možne v dogovoru z matičnim vzgojiteljem in glede na zmožnosti.

Galerija

  • Troposteljna soba